اعتصابات_عمومی_سلاح_سرنگونی

اعتصابات_عمومی_سلاح_سرنگونی
کسی رو به خاطر سر کار نرفتن زندانی یا اعدام نمی‌کنند.
اما سر کار نرفتن و اعتصاب می‌تواند کمر رژیم را بشکند و جان بهترین فرزندان ایران که اکنون در خیابانند را حفظ دهد.

‎#اعتصابات_عمومی_سلاح_سرنگونی
#مهسا_امینی

فقر و محرومیت

karton3.jpg

بحران آب در ایران

horoalazim.jpg

جشن های ایرانی

7Sin.jpg