در این برهه حساس تاریخی ما در تشکلی به نام " جبش فرکیانی" قدم به میدان گذارده ایم تا كليت سيستم تبهکار و جنایتکار اسلامی در ایران را هدف قرار داده و آنرا سرنگون سازیم. نبرد ما نبردی است جدی و عملگرا. راهکارهای امروز دادن تنها بیانیه ها، شعارها و گفتگو بر سر نحوه اتحاد عمل نیروهای برانداز و دیگر مسایل ایدئولوژیکی نیست. ما در تلاش هستیم که با راهکارهای عملی و امکان پذیر این نظام اشغالگر اسلامی را براندازیم. جنبش فرکیانی در ادامه روشهای نافرمانی های گسترده مدنی، با اتخاذ شيوه هائی مناسب و کارآ در درون و برون مرز و با حمایت نیروهای گردآمده حول محوریت و رهبری نمادین شاهزاده رضا پهلوی، راهکارهایی را در نظر گرفته تا رژيم اسلامي را متزلزل وسرنگون نماید.

راهکارهای ما در برون مرز: ما درصدد هستیم تا با سازمان دهی همایش ها و تظاهرات گسترده و آگاه سازی و یاری جستن از مردمان آزادیخواه جهان برای استفاده کردن از قدرت رای آنها، برای حمایت از مبارزات آزادیبخش مردم ایران استفاده نمایند. از سیاست مداران کشورهای خود خواستار پایان دادن به ارتباطات سیاسی و اقتصادی با رژیم اسلامی باشند. دولتهای کشورهای دمکراتیک جهانی باید پس از ۴۰ سال حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران راه خود را انتخاب کنند. آیا هموارهمیخواهند برای منافع اقتصادی خود و دوشیدن ثروت های ملت ایران، پشتیبان رژیم اسلامی در سرکوب مردم ایران و گسترش تروریزم در جهان باشند و یا به آن ارزشهای والای انسانی که در کشورهای خود برای شهروندانشان دارند، وفادار هستند. امروز، ملت ایران به دنبال صداقت عمل آنها میباشد.

راهکارهای ما در درون مرز: مبارزات ما در درون مرز بر مبنای نافرمانیهای مدنی خشونت پرهیز با حق دفاع از خود میباشد. تلاش همه جانبه ما در ایران حول یک هدف ویک شعار مشخص است که دارای هویت ایرانی بوده و آن رهبری نمادین شاهزاده رضا پهلوی در مبارزه بی امان برای رهائی ایران از چنگال فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران است. خواست ما ، خواست شاهزاده رضا پهلوی است. نخست سازماندهی و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی و پس از آن انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران.


جنبش Farre Kiyani یک جنبش سیاسی ایرانگرا است که در سال 2019 در خارج از کشور تأسیس شده است.
ما در جنبش فر کیانی برای رسیدن به یک ایران آزاد تلاش می کنیم ,به همین دلیل سعی میکنیم با جلب توجه شهروندان عادی و سیاستمداران در سراسر جهان در شناساندن ماهیت دروغ گویی و عدم صداقت سردمداران جمهوری اسلامی تاثیر گذار باشیم


برای جلب حمایت مبارزه ایرانیان با رژیم ، روشهای ما شامل 3 فعالیت مختلف است.
1- پروژه 100 شهر
این پروژه از تابستان سال 2019 در فرانکفورت آغاز شده است.
ما می خواهیم با مردم در خیابان های جهان ارتباط برقرار کنیم . ما به مردم عادی نشان می دهیم که رژیم جمهوری اسلامی با اقدامات ناخوشایندی که در داخل ایران انجام میدهد ملت ایران را با سرکوب وادار به سکوت میکند و جلوی اعتراضات ان ها را با بد ترین روش ها میگیرد .
از طریق این پروژه می خواهیم افکار عمومی را بر علیه همکاری جامعه جهانی با رژیم جمهوری اسلامی شکل دهیم.
ما معتقدیم که از طریق اطلاعات به مردم ، همه می توانند بر تصمیمات سیاستمداران کشورهای مختلف در مورد ارتباطات سیاسی , چشم پوشی بر دروغ ها و خلافکاری های جمهوری اسلامی و روابط اقتصادی خود با رژیم اسلامی حاکم بر ایران تأثیر بگذارد.

2- تجمع اعتراضی در سراسر اروپا
از طریق تظاهرات ، ما چهره خشن , ضد انسانی و تروریستی سپاه را در ایران و خارج از ایران و نقش مشارکت آنها را در اقدامات مخربی که در خاورمیانه اتفاق میافتد , آشکار می کنیم. علاوه بر این ،با استفاده از مدارک , در مورد نقش سفارت های جمهوری اسلامی ایران در کمک گرفتن از عملیات تروریستی برای رسیدن به امیال خود در اروپا هم دست به افشاگری میزنیم .
اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته و سپاه را در لیست سیاه تروریستی قرار دهد

3- تلاش برای ایجادهمکاری در بین ایرانیان از گروه های مختلف مخالف علیه رژیم بخصوص در بین سامانه پادشاهی

4- شرکت در مجامع مختلف بحث و تبادل نظر در بین رسانه ها

 

 

منشور جنبش فر کیانی

مرامنامه اخلاقی و همکاری

درخواست عضویت

فقر و محرومیت

yekloq21.jpg

بحران آب در ایران

Image4.jpg

جشن های ایرانی

4yalda5.jpg