درخواست عضویت به جنبش فرّ کیانی. لطفاً فرم را پر کنید.

ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ، ضمن مطالعه موازین فر کیانی، به تمامی اصول و باور های جنبش فر کیانی متعهد می باشم .همچنین تعهد میکنم به حریم خصوصی افراد احترام گذاشته و در حفظ اسرار جنبش فرکیانی کوشا باشم.
اینجانب اعلام میدارم که در ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ سیاسی دارای عضویت ﻧﻤﯽ باشم. در صورت عدم رعایت موازین مندرج در اساسنامه و منشور اخلاقی جنبش فرّ کیانی و هرگونه تخطی از اصول تعهد نامه، شورای اجرایی می تواند عضویت اینجانب را به حالت تعلیق درآورد.

 

فقر و محرومیت

yekloq27.jpg

بحران آب در ایران

Image5.jpg

جشن های ایرانی

sonbol.jpg