در باره دهه زجر

 

در باره دهه زجر

از 12 بهمن ماه 41 سال پیش با ورود خمینی به میهن، ایران وارد تلخترین وسیاهترین دوران تاریخ خود شده است. این رژیم با سیاست های سلطه گرانه خود، خاک و سرمایه های میهن را به یغما برده و ملت را به اسارت گرفته است. در تاریخ معاصر دنیا شاید معدود کشورهایی باشند که ملت این چنین تحت سلطه باشند و رژیم در مقابل مردم قرار گرفته باشد. تمام دست آورد های نوین قبل از بهمن 57 را از دست دادیم و امروز برای بدست آوردن کوچکترین آزادیهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مردم با ریختن خون خود مبارزه می کنند.

 

روش و منشی که این رژیم از زمان ورودش در مقابل مردم اتخاذ کرد، پدید ای بود که ملت با آن آشنائی نداشت و حتی نمونه های آن را نمی توان در تاریخ گذشته ایران پیدا نمود. خمینی و خامنه ای فرهنگ خدعه، دوروئی، جاسوسی، کلاهبرداری و چند شخصیتی را به بخشی جداناپذیر از زندگی روزانه مردم ایران تبدبل کرده اند.

دنیا در مقابل این رژیم تروریستی 40 سال مماشات و تعامل کرد اما ملت آزادیخواه ایران توانست ماهیت اصلی این رژیم را برای دولتمردان کشورهای خارجی آشکار کند. خیزش های دیماه دوسال پیش و بویژه آبانماه امسال نشانه های آشکاری از عزم راسخ ملت ایران برای فروپاشی این نظام سرکوبگر و تروریست پرور است.

اینک زمان آن رسیده است که با هم صدا شدن، از کشورهای دمکراتیک جهان بخواهیم که کلیت این رژیم همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی قرار گیرد و تمامی مبادلات اقتصادی و روابط سیاسی با این رژیم قطع گردد.

برای بازگشت صلح و آرامش به خاورمیانه و جهان هیچ راه حلی بجز تغییر رژیم اسلامی در ایران متصور نیستیم .

فوریه 2020

جنبش فرکیانی

 

فقر و محرومیت

yekloq30.jpg

بحران آب در ایران

4.jpg

جشن های ایرانی

ajil 4shanbeh 2.jpg