اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد - آنلاین پتیشین

اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران  را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد 

درخواست از اتحادیه اروپا

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۴۰ سال است که برای پاسداری و حفاظت از نظام قرون وسطایی و مذهبی جمهوری اسلامی به  فرمان خمینی تشکیل شده است. در طول ۴۰ سال، ملت ایران در میان سکوت جامعه جهانی به دست این قشون ویرانگر و خشن سلاخی می شوند.

 

 

 

 

Petition: The EU must classify the Iranian Revolutionary Guard as a terrorist organization

 

 

 چشم پوشی های مصلحتی از خشونت های این گروه ددمنش از سوی منادیان حقوق بشر، زمامداران کشورهای دموکراتیک جهانی و همچنین سازمان ملل  باعث گردیده است که حوزه سرکوب آنها گسترش یافته و امروز در فراسوی مرزهای ایران هم دست به کشتار میزنند. دخالت و کشتار در سوریه، عراق، یمن و لبنان نشان از نادیده گرفتن نسل کشی دگراندیشانیست که نه تنها باورمند به مشی زندگی و نگاه ملایان حاکم در ایران نیستند بلکه از دخالت رژیم ملاها توسط شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در امور داخلی کشورشان هم به جان آمده اند. امروز در قیام ملت عراق، نشانه های بارزی از اعتراض به دخالت های جمهوری اسلامی در امور آن کشور را شاهد هستیم.

ملت ایران اعتقاد راسخ دارد که جمهوری اسلامی در حالیکه با اقدامات تروریستی و صرف هزینه های هنگفت در راستای تحقق رویای هلال شیعی در منطقه تلاش می نماید، نه تنها مایل به حفاظت از منافع ملی آنها نیست ، بلکه برای حفظ و بقای قدرت مخرب خود حاضر است به کشتار دسته جمعی و  نسل کشی نیز دست زده و به ایجاد بحران های بی ثباتی و ناامنی فزاینده در منطقه و حتی در جهان دامن زند.

اعضای  جنبش فرکیانی به همراه سازمان های همسو، از اتحادیه اروپا درخواست مینمایند  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به همراه شاخه برون مرزی آن یعنی سپاه قدس را در لیست تروریستی خود قرار داده و از جنبش های درون و  برون مرز ایرانیان که برای استقرار نظامی دموکراتیک و صلح طلب در ایران مبارزه می نمایند پشتیبانی بعمل آورد تا وضعیت بی ثبات، پرآشوب و خطرناکی که اینک  در خاورمیانه و جهان حاکم شده است پایان یابد.

 

 

فقر و محرومیت

yekloq29.jpg

بحران آب در ایران

Image4.jpg

جشن های ایرانی

sofre-hafsin-ferdosi.jpg