اگر قبر خمینی

اگر قبر خمینی , مراکز فرهنگی اسلامی که همان حوزه های علمیه هستندو یا مراکز سپاه پاسداران قاتل ملت ایران  بمباران شود , آیا صلح دوستان ایرانی   خیلی ناراحت میشوند؟ من که خوشحال هم میشوم. جرات داشته باشیم  و آنچه که را در دل داریم را به زبان بیاوریم   اینقدر ملت را ازجنگ نترسا نید . جنگ چه میکند که جمهوری اسلامی تا کنون ان را در داخل خاک کشور با ایرانیها انجام نداده؟   در جنگ خانه ها با بمب خراب میشوند , جمهوری اسلامی هم با بولدوزر خانه ها را بر سر مردم خراب کرده و میکند.   بد نیست صلح جویان سری به مناطق زلزله زده کردستان, کرمان, کرمانشاه بزنند . آیا در ان مناطق شباهتی با سرزمین های در حال جنگ نخواهند دید؟    

امروز در جنگ ها   احتمال اینکه مردم غیر نظامی با گلوله مستقیم کشته شوند  بسیار کمتر از آنست که در خیابانهای ایران در گرد هم ایی تجمع تشکیل داده شود.   جمهوری اسلامی در طول فقط ۴ روز ۱۵۰۰ نفر را با گلوله مستقیم و با هدف کشتن غیر نظامی ها و مردم بدون اسلحه با تک تیر انداز به جنگ با مردم رفت . در جنگ کسی را با ویروس ایدز نمیکشند , اما جمهوری اسلامی این کار را به راحتی انجام داده .

در جنگ حتما سقوط اقتصادی را شاهد خواهید بود  , آیا در طول ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ما سعود اقتصادی داشتیم که حال از سقوط ان حراس داشته باشیم. آیا جمهوری اسلامی همیشه از زاویه ای چون : در حال جنگ هستیم ؛ با مردم برخورد نکرده؟ آیا صلح دوستان یک بار فقط یک بار همراه و همدل مال باختگان و کارگران و کارمندانی که توسط دولت و یا بخش خصوصی دولتی به بیگاری کشیده شده اند و از پرداخت حقوق ماهانه آنها ماه ها  سر باز میزند به خیابانها آمده اند؟

عموما در جنگ های طولانی محیط برای فعالیت بزه کاران و متخلفین چه اقتصادی  و چه جنایی فراهم میگردد . آیا در ایران همین قشر برمسند قدرت ننشستند ؟ گزارش های گونه گون بیانگر لبریز شدن بانک های کشور هایاروپایی و کانادا از سرمایه های دزدیده شده توسط عوامل همین رژیم  در حساب های شخصی  انها  میباشد .

کم ندیده ایم  که وابستگان رژیم و یا آقا زاده های آنها با تجاوز , کشتن و یا شکنجه نسبت به شهروندان ایرانی بدون مجازات به زندگی آزاد خود ادامه میدهند خالی از هر گونه  وحشت از عواقب کار . آیا ایرانیان۴۰ سال نیست که در فضای جنگ داخلی زندگی میکنند؟ آیا این همان محیط آلوده حاصل از جنگ نیست؟

مردم را از جنگ نترسانید ما ۴۰ سال است که در جنگی نابراربر با دست خالی در مقابل غاصبان کشور در جنگیم. ما هر روز بهای جنگ را پرداخته ایم .  حال  نوبت پرداخت بها ی جنگ مستقیم  به عهده سردمداران رژیم و وابستگان ان است . امروز طرفداران جمهوری اسلامی باید در مقام دفاع مقدس از نظامشان بر آیند . اما چون حاضر به پرداخت این بها نیستند در زیر ماسک صلح جویی سعی در پرهیز از ان میباشند . چون آگاه هستند وارد شدن به  جنگ غیر داخلی به معنای پایان خلافتشان خواهد بود. افکار و شناخت ملت ایران از جمهوری اسلامی قطعادر سال ۲۰۲۰متفاوت است از  سال ۱۹۸۰ . اخراج دشمن خارجی همیشه آسانتر از دشمن داخلی بوده . ایران میخواهد خود را از دست دشمن داخلی رها کند. امروز مردم کوچه و خیابان حاضر نیستند هزینه نگهداری از قبر خمینی که بمراتب بسیار گران تر از حقوق ۱۰۰۰ ها کارگر زحمت کش میباشد را تحمل کنند و یا برای جلوگیری از  با خاک یکسان شدن ان به وسیله بمب افکن ها و یا  موشک های بیگانه هزینه پرداخت کنند . پرداخت هزینه دفاع از حوزه های لوکس علمیه های ایت الله های مفت خور در مقابل موشک های آمریکایی  باید مستقیما به گردن نوباوگان همین مفت خور ها باید باشد .

باید آگاه باشیم که ماشین تبلیغات رژیم تحت عنوان صلح طلبی و ضد جنگ با ایران با تمام قدرت بکار افتاده . فقط برای اینکه اینبار هزینه پرداخت پیامد های این جنگ به گردن خود آنها خواهد بود . میخواهند با تهییج احساسات مردم یا از زیر این بار شانه خالی کنند و یا ان را با مردمی که هیچ ندارند تقسیم کنند و یا حداقل از جان آنها   به نفع خودشان سرمایه گذاری کنند . ما جنگ نمیخواهم اما جنگ خانگی با جمهوری اسلامی را هم نمیخواهم . ما میخواهیم خود جمهوری اسلامی بهای آتش جنگی را که خودش آغاز کرده بپردازد . ما را از جنگ نترسانید

سارا سفیری

پنجم ژانویه۲۰۲۰

 

فقر و محرومیت

yekloq38.jpg

بحران آب در ایران

hamoon.jpg

جشن های ایرانی

7Sin.jpg