پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت نوروز ۱۳۹۹

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت نوروز ۱۳۹۹

 

 

هم‌میهنانم،

من امسال نوروزی ندارم!

من امسال در خلوت خود و خانواده‌ام، به فکر جان‌باختگانِ میهنم. روزی که هیچ چیزش "نو" نیست، جایی برای شادی نمی‌گذارد.

من امسال به یادِ تمامی جان‌باختگان، را به سکوت برگزار می‌کنم. سکوت برای قربانیان اخیر، برای سیل‌زدگان سیستان، برای کولبران کردستان، برای پرستاران و پزشکان ازخودگذشته، برای جان‌باختگان آبان، برای سرنشینان هواپیمای اوکراینی. سکوت برای دردی ملی و مشترک در لحظه‌ی تحویل سالی سیاه.

سکوتی در نهانخانه‌ی دل، برای جانی دوباره بخشیدن از بطن جان‌مان به روحیه و به اراده‌ی ملی‌مان. سکوتی گویا؛ سکوتی ملی.

جاوید ایران
رضا پهلوی

فقر و محرومیت

yekloq42.jpg

بحران آب در ایران

karoon.jpg

جشن های ایرانی

arash.jpg