گفتگوی ویژه با شاهزاده رضا پهلوی - قسمت سوم و پایانی

19.07.2019

 

 

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی ویژه با فرشگرد به پرسش‌های مردم درباره مسائل مختلف پاسخ داده است.

فقر و محرومیت

sini.jpg

بحران آب در ایران

Image6.jpg

جشن های ایرانی

7yalda3.jpg