میدان | گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی

01.11.2018

 

در برنامه میدان به سراغ شخصیتهای برجسته می‌رویم و شما را با دیدگاه‌ها و نوع نگاه آن‌ها آشنا می‌کنیم. اولین مهمان‌ برنامه میدان وليعهد پيشين ایران، شاهزاده رضا پهلوى است.

فقر و محرومیت

48.jpg

بحران آب در ایران

zayandeh-rood-11.jpg

جشن های ایرانی

mehr.jpg